חברת ט.מ.מ מתמחה באפיון הבעיות של מערכות ההנעה ופתרונן, באפיון סוגי מגנטים ופתרונות למיסוך עקב הפרעות מגנטיות, ובשילובים של מוצרים שונים והרכבתם בארץ ובחו”ל.
מגנטים, אלקטרו מגנטים ומיסוך מגנטי

מגנטים, אלקטרו מגנטים ומיסוך מגנטי

 

GOUDSMIT –  מגנטים, יישומים במגנטים, הפרדה מגנטית למזון ואבקות, מגנטים ניאודימיום, סמריום.

www.goudsmitmagnets.com

 

NEWLAND –  מגנטים, יישומים במגנטים, הפרדה מגנטית למזון ואבקות. ייצור  מגנטים לפי דרישה. 

www.newlandmagnet.com

 

AIC –  מגנטים, ייצור מגנטים לפי דרישה, סרטים מגנטיים רב קוטביים למדידת מרחקים מיקום וזווית.

www.aicengineering.com

 

MAGNA –   מגנטים, יישומים במגנטים, מכשירי מדידה, מגנטים ניאודימיום, סמריום.

 www.magna-tokyo.com

 

FELLER MAGNETS – מגנטים, יישומים במגנטים, מכשירי מדידה, מגנטים ניאודימיום, סמריום.

www.fellermagnets.com

 

LIHE Permanent Magnets –   מגנטים, יישומים במגנטים, מכשירי מדידה, מגנטים ניאודימיום, סמריום.

www.nblihe.com

 

Souwest Magnet Tech – מגנטים, יישומים במגנטים, הפרדה מגנטית למזון ואבקות, מגנטים ניאודימיום, סמריום.

www.1stmagnetech.com

 

ZHONGXU – חיישנים מגנטיים, מתגים מגנטיים, מגנטים ניאודימיום, סמריום.

 www.zbling.com

 

AMUNEAL –  ייצור, פתוח, ומתן פתרונות למיסוך מגנטי, מגנטים ניאודימיום, סמריום.

www.amuneal.com 

MAGNOPOL – סרטים מגנטיים למדידת מהירות סיבוב ומרחקים. תכנון וייצור סרטים מגנטיים לפי מפרטי לקוח. תכנון וייצור חלקים, כולל סרטים מגנטיים בגיפור, לפי מפרטי לקוח.

https://www.magnopol.de